zapraszamy do współpracy

oferujemy profesjonalną pomoc lub samodzielnie wykonamy dla państwa:

badania techniczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań weryfikacyjnych i walidacyjnych urządzeń elektronicznych zarówno w zakresie badań elektrycznych jak i mechaniczno-klimatycznych. Możemy dla Państwa badania takie przeprowadzić według otrzymanego programu badań lub możemy program taki opracować dla Państwa produktu.

Oferujemy również usługę przeprowadzenia badań funkcjonalnych oraz badanie dokumentacji na zgodność z wymaganiami ogólnymi (normy techniczne) i specjalnymi (np. na potrzeby Odbioru Wojskowego).

Prosimy przeczytać też o uruchamianiu, testach, serwisie i prowadzeniu produkcji.